Müşterİ Odaklı
ürünlerİmİz

OSIsoft’un ve Microsoft' un Türkiye’de VAR kapasitesinde faaliyet gösteren iş ortağı Aven Yazılım, gerek PI System altyapısı yazılım çözümleriyle, MSSQL, NOSQL, PI PSA, PI AF ve PI Vision gibi farklı platform uygulamalarıyla, gerekse Performans İzleme Sistemleri ve Yan Hizmetler raporlama sistemleri gibi kendi bilgi birikimi sonucunda oluşturduğu bağımsız çözümleriyle, enerji sektörünün öncü firmalarına karar destek mekanizmalarında ihtiyaç duydukları çözümleri üretmektedir.

ÜrünlerimizÇözümlerİmİz

EPİAŞ, TEİAŞ, EPDK sistemlerine periyodik olarak aktarılması veya alınması gereken EAK, PFK rezervi, GUP, KGÜP, YAL, YAT talimatları gibi değerlerin otomatik olarak aktarılması, aktarım teyidi alınması, gönderilen değerlerde değişiklik talebi olup olmadığının takibi, olması durumunda ilgililerin bilgilendirilmesi gibi üçüncü parti sistemlerle günlük veya periyodik olarak yapılması gereken ve önemli miktarda zaman harcanan işlemlerin otomatikleştirilmesi ve sistemler arası veri entegrasyonlarının yapılması çalışmaları da hizmetlerimiz içindedir.

Bilgi Otomasyonu Varlıkların üreticilerinin belirlediği kriterler ışığında arzu edilen çalışma aralıklarında olup olmadıklarının izlenmesi; dış sistemlerden yeni ayar noktaları verilmesi durumlarında bu ayar noktalarına uyumların izlenmesi ve raporlanması; varlıkların yük ve kapasite oranları ortalamalarının, OEE değerlerinin takibi benzeri operasyona yönelik bilgilerin üretimi, sunumu ve belirlenen kriterlere uygun olarak ilgili kişilerin aktarılması gibi bilgi otomasyonu hizmetleri de firmamız portföyünde bulunmaktadır.

Yan hizmetler raporlama, Tübitak Yan Hizmetleri İzleme ve Değerlendirme Yazılımı, TEİAŞ Yan Hizmetler Merkezi İzleme ve Kontrol Sistemi uyumlu Ek-B ve Ek-C günlük raporların otomasyonu projesi başarı ile gerçekleştirilmiş, çok sayıda müşterimizde ihtiyaçlarına yönelik olarak kurulmuştur.

Müşterilerimizin sorunlarına akılcı çözümler getiren bir firma olarak Aven Yazılım ,

    ihtiyaçlar doğrultusunda, OSISOFT alt yapısı ile birlikte SQL ve NOSQL veir tabanı, modern geliştirme araçlarıyla farklı platformlarda çalışabilen özel uygulamalar geliştrilmesi ve entegrasyon çözümleri de firmamız hizmetleri arasındadır.

SigmaPower; Operasyon maliyetini azaltır / İşletme kârını artırır

  • Online olarak Elektrik Santralleri için performans izleme ve raporlama
  • Elektrik Santralleriniz için çevresel faktörleri(NOX, CO2, etc.) göz önüne alan, 250 den fazla farklı hesaplama teknikleri kullanarak, planlanan enerji miktarı ve bu üretilecek enerjinin maliyeti ile ilgili tahminde bulunabilen.
  • Beklenen enerji üretim performansı ile üretilen değerler arasındaki sapmaları gözlemek ve bu sapmaların raporlanması